zum Inhalt springen

zur Navigation springen

Bg  |  De  |  En  |  Esp  |  Fr  |  It  |  Pl

Impresii

Date noastre

Redactare şi răspundere pentru conţinut

Südzucker AG
Departamentul central de marketing
Elene Tsiklauri
Maximilianstraße 10
68165 Mannheim
Telefon: +49 (0)621 421-0
Telefax: +49 (0)621 421-234
E-Mail: info@suedzucker.de
Preşedintele comisiei de supraveghere
Dr. Hans-Jörg Gebhard
Comisie
Dr. Wolfgang Heer (Preşedinte), Dr. Thomas Kirchberg, Thomas Kölbl, Johann Marihart
Sediul societăţii
Mannheim
Înregistrare
Amtsgericht Mannheim, Nr. HRB 0042
CUI
DE 143837220

Copyright

Conţinutul paginii de internet a Südzucker este protejat conform acordurilor internaţionale de copyright şi mărci comerciale; pentru multe din mărcile menţionate pe site, există protecţie la nivel naţional şi internaţional. Duplicarea informaţiilor sau datelor, în special modificarea părţilor de text, textelor sau imaginilor necesită acordul prealabil scris al Südzucker.
Excluse din acest acord sunt informaţiile de presă (texte şi imagini) care sunt prezentate explicit pentru a fi date mai departe persoanelor corespunzătoare.

Garanţie şi răspundere

Südzucker nu răspunde pentru actualitatea, corectitudinea şi totalitatea conţinuturilor paginilor sale de internet. Acelaşi lucru este valabil şi pentru alte pagini de internet, la care fac trimitere unul sau mai multe hyperlink-uri.
Südzucker îşi rezervă dreptul de a modifica sau completa, fără înştiinţarea prealabilă, informaţiile sau datele prezentate. Südzucker nu răspunde în special pentru actualitatea, corectitudinea şi totalitatea informaţiilor şi datelor de bursă prezentate pe pagina sa de internet.
Informaţiile şi datele puse la dispoziţie pe pagina www.suedzucker.de, inclusiv cursurile bursei, oferă vizitatorului o privire de ansamblu asupra grupului de firme, însă nu recomandă sau îndeamnă la cumpărare, vânzare sau alte tipuri de comercializare a hârtiilor de valoare.
Toate informaţiile legate de paginile de internet ale Südzucker se supun exclusiv dreptului german. Jurisdicţia este exclusiv Mannheim.
Pentru livrări sau servicii ale Südzucker sunt valabile condiţiile sale de livrare şi de plată, iar pentru livrări şi servicii pentru Südzucker sunt valabile Condiţiile dvs. Generale de Cumpărare, în versiunea actuală.

Layout şi asistenţă de conţinut

unitzwo
ensingersiller gbr
http://www.unitzwo.de
Managementul conţinutului
Enterprise Content Management-System Ant-On!
by Home of the Brave
http://www.ant-on.com
Implementare tehnică şi asistenţă
Home of the Brave
Internet Technology Based Solutions GmbH
http://home.of.the.brave.de

Informatii utile

Va rugam nu ezitati sa contactati specialistii nostri la :
Südzucker AG
Maximilianstraße 10
68165 Mannheim
Allemagne
Telephone: + 49 621 421 579
Telefax: +49 621 421 456

Distributie in Romania

Puteţi achiziţiona toate tipurile de hrana de albine de la Sudzucker , prin
AGRANA ROMANIA SA ,
SOS. STRAULESTI , 178 – 180
SECTOR 1 , BUCURESTI , ROMANIA
Tel.: +21-269 33 73
Fax.: +21-269 33 98