zum Inhalt springen

zur Navigation springen

Bg  |  De  |  En  |  Esp  |  Fr  |  It  |  Pl

Raport cost / beneficii pentru diferite tipuri hrană pentru albine

Dacă facem o comparaţie între costurile şi utilizarea diferitelor tipuri de hrană, luarea în considerare a preţului de vânzare a fiecărui tip de hrană nu este suficientă. La baza evaluării costurilor reale ar trebui să stea cantitatea de hrană din stup care poate fi valorificată.
La compararea costurilor pentru Apiinvert cu cele ale unei melase zaharoase, se poate observa că costurile pe kilogram depozitat de hrană sunt aproximativ egale. Aceasta rezultă din faptul că, pe baza conţinutului crescut de substanţă uscată din Apiinvert, utilizarea siropului este mai bună cu aproximativ 15 % decât la o melasă produsă în raport de 3:2.
Dacă se compară costurile Apiinvert şi cele ale produselor pe bază de îndulcitori, disponibile pe piaţă, la prima impresie produsele pe bază de îndulcitori par a fi mai ieftine. Trebuie totuşi luat în considerare faptul că, în cazul produselor pe bază de amidon, o mare parte a hranei depozitate în stup nu este utilă pentru albine.