jump to content

jump to navigation

Bg  |  De  |  En  |  Esp  |  Fr  |  It  |  Ro

Znak firmowy wydawcy

Dane firmy

Podmiot odpowiedzialny za publikację i treść witryny

Südzucker AG
Główny Dział Marketingu
Elene Tsiklauri
Maximilianstraße 10
68165 Mannheim
Telefon: +49 (0)621 421-0
Fax: +49 (0)621 421-234
E-Mail: info@suedzucker.de
Prezes Rady Nadzorczej
Dr. Hans-Jörg Gebhard
Zarząd
Dr. Wolfgang Heer (Przewodniczący), Dr. Thomas Kirchberg, Thomas Kölbl, Johann Marihart
Lokalizacja firmy
Mannheim
Sąd rejestrowy
Sąd Okręgowy w Mannheim, nr HRB 0042
Numer identyfikacji podatkowej
DE 143837220

Prawa autorskie

Treść witryny firmy Südzucker chroniona jest prawem autorskim zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi konwencjami w sprawie praw autorskich i znaków towarowych; wiele znaków handlowych wspomnianych w witrynach jest objętych ochroną w Niemczech i innych krajach. Kopiowanie informacji lub danych, w szczególności modyfikowanie fragmentów, dokumentów czy obrazów wymaga uzyskania uprzednio pisemnej zgody firmy Südzucker.
Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy informacji przekazywanych prasie (tekstów i obrazów) i wyraźnie przeznaczonych do przekazania odpowiednim adresatom.

Odpowiedzialność

Firma Südzucker nie przyjmuje jakiejkolwiek odpowiedzialności za aktualność, poprawność ani kompletność treści swoich witryn. Powyższe zastrzeżenie dotyczy również wszystkich innych witryn, do których odsyłają hiperłącza.
Firma Südzucker zastrzega sobie prawo modyfikowania i uzupełniania podanych informacji i danych bez zawiadomienia. Firma Südzucker nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność ani kompletność informacji czy danych giełdowych podanych w witrynie.
Informacje i dane zamieszczone pod adresem www.suedzucker.de, w tym kursy akcji, mają na celu zapewnić użytkownikowi zarys informacji na temat grupy kapitałowej, ale nie stanowią rekomendacji ani zachęty do nabycia, sprzedaży czy dokonywania innych operacji dotyczących papierów wartościowych.
Wszelkie kwestie dotyczące witryn firmy Südzucker podlegają wyłącznie prawu niemieckiemu. Miejscem spełnienia świadczenia i – w prawnie dopuszczalnym zakresie – wyłącznym miejscem jurysdykcji jest Mannheim.
Firma Südzucker dostarcza towary i świadczy usługi zgodnie z „Warunkami dostaw i płatności”, natomiast towary i usługi dostarczane firmie Südzucker podlegają „Ogólnym warunkom zakupu” (obydwa dokumenty w obecnie obowiązującej wersji).

Układ i treść

unitzwo
ensingersiller gbr
http://www.unitzwo.de
Zarządzanie treścią
System zarządzania treścią Ant-On! autorstwa
by Home of the Brave
http://www.ant-on.com
Opracowanie i wsparcie techniczne
Home of the Brave
Internet Technology Based Solutions GmbH
http://home.of.the.brave.de

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami:
Südzucker Polska S.A.
Biuro Handlowe w Krakowie
ul. Kraszewskiego 10/7
PL 30-110 Kraków
Telefon: 12/261 80 00
Fax: 12/261 80 02