jump to content

jump to navigation

Bg  |  De  |  En  |  Esp  |  Fr  |  It  |  Ro

Stosunek kosztów do korzyści ze stosowania poszczególnych pokarmów dla pszczół

Porównanie kosztów i korzyści płynących ze stosowania poszczególnych pokarmów dla pszczół nie może ograniczać się tylko do analizy ich ceny detalicznej. Koszt rzeczywisty można ustalić jedynie na podstawie ilości pokarmu, który jest składany w plastrach i dostępny jako źródło pożywienia dla pszczół.
Porównanie syropu Apiinvert z roztworem cukru wskazuje, że koszt za kilogram złożonego pokarmu jest podobny. Wynika to z wyższej zawartości substancji stałych w produkcie Apiinvert. Jednocześnie oznacza to, że wykorzystanie syropu jest o ok. 15% wyższe niż roztworu sacharozy w proporcji 3:2.
Jeśli koszt syropu Apiinvert porównamy z kosztem dostępnych w handlu produktów na bazie konwersji skrobi, początkowo te drugie wydają się oferować wyższą wartość. Należy jednak pamiętać, że pszczoły nie mogą wykorzystać znacznej części złożonego w plastrze pokarmu na bazie skrobi.