jump to content

jump to navigation

Bg  |  De  |  En  |  Esp  |  Fr  |  It  |  Ro

Wnioski

Dostępne w handlu pokarmy dla pszczół znacznie różnią się między sobą pod względem użytych surowców i składu. Od kilkudziesięciu lat potwierdzone są zalety pokarmów gotowych na bazie sacharozy i fakt, że nie szkodzą one zdrowiu pszczół. Trudno ustalić ogólną ocenę dostępnych handlowo produktów na bazie konwersji skrobi, ze względu na ich różny skład i odmienną zawartość popiołu i substancji barwiących. Odpowiedniość takiego pokarmu do podkarmiania zimowego wydaje się jednak zależeć przede wszystkim od uwarunkowań klimatycznych danej lokalizacji.