jump to content

jump to navigation

Bg  |  De  |  En  |  Esp  |  Fr  |  It  |  Ro

Różne rodzaje pokarmu dla pszczół

Pokarm gotowy na bazie skrobi

Od połowy lat 90. XX wieku dostępne są komercyjne produkty na bazie skrobi. W ich skład wchodzą, w różnej proporcji, glukoza i maltoza oraz mające wyższą masę cząsteczkową maltooligosacharydy i oraz izomaltooligosacharydy. Z wymienionych substancji w miodach w dużej ilości występuje tylko glukoza. Maltoza stanowić może do 8%, a pozostałe oligosacharydy obecne są w miodzie wyłącznie w ilościach śladowych.
Pokarmy na bazie skrobi są zasadniczo mało zbliżone do naturalnych składników odżywczych pszczół. Ponadto niektóre z nich mają wysoką zawartość popiołu i substancji barwiących powstałych podczas procesu produkcji. Wynika z tego, że pokarmy na bazie skrobi są na ogół mniej zgodne z biologią pszczół.