jump to content

jump to navigation

Bg  |  De  |  En  |  Esp  |  Fr  |  It  |  Ro

Różne rodzaje pokarmu dla pszczół

Porównanie pokarmów

Obecnie pszczelarze mają do wyboru cały szereg różnych pokarmów dla pszczół. Od paru lat poza tradycyjnym, samodzielnie sporządzanym roztworem cukru i dobrze znanym pokarmem gotowym na bazie sacharozy, stosują oni produkty na bazie konwersji skrobi. Przedstawiamy wyniki badań naukowych dotyczących podkarmiania gotowymi pokarmami na bazie sacharozy i skrobi.