De  |  En  |  Esp  |  Fr  |  It  |  Pl  |  Ro

Apifonda

Готова храна във вид на паста, съдържаща захари, специално пригодени за пчелите.

Продуктът е съставен главно от захароза. Съдържа микрофини кристали с диаметър по-малък от 1/100 мм, покрити с тънък филм от сироп, който не позволява слепването на кристалите. Пчелите лесно носят и директно поглъщат от Apifonda, точно колкото е необходимо.

Apifonda – предимства и представяне

  • Готов за употреба
  • Без добавяне на вода
  • Висока чистота и постоянна консистенция
  • Лесно носене и поглъщане от пчелите
  • С дълъг срок на годност

Обичайна употреба

Пролетна стимулация, формиране на новипчелни колонии, празнини в потока на нектара, ранно зимно хранене.

Зимно хранене

Поставете блок/опаковка от 15 кг с фолио в празна хранилка. Само отстранете фолио, на мястото на отвора.

Хранене с малки количества

Отсрането фолиото от опаковка от 2.5кг напълно или частично, в зависимост от големината на семейството. Поставете блокчето направо в кошера или в хранилката.

Практически съвет

Храната за пчели трябва да се съхранява на постоянна температура, не по-ниска от 15 °C.