De  |  En  |  Esp  |  Fr  |  It  |  Pl  |  Ro

Продукти

Най-добрата храна за пчели за всеки период

Пролетната стимулация, формирането на нови колонии, развъждането на пчели-майки, празнините в потока на нектара, както и обичайното хранене на пчелите задават различни изисквания към храната за пчели, предлагани на пазара. Südzucker ви предлага най-добрата храна за пчели за всеки период - Apiinvert и Apifonda.

Контакти

За допълнителни въпроси, моля, свържете се с търговския отдел:
България
Аграна Трейдинг ЕООД
София 1113
бул. Шипченски проход 18
Търговски център Галакси, офис 801
тел+3592 925 00 03
факс + 3592 925 00 23