De  |  En  |  Esp  |  Fr  |  It  |  Pl  |  Ro

Авторство и права

Идеен проект

Südzucker АД
Отдел Маркетинг
Elene Tsiklauri
Maximilianstraße 10
68165 Mannheim
тел +49 (0)621 421-0
факс +49 (0)621 421-234
E-Mail: info@suedzucker.de
ПредседателнаБорда на Директорите
Dr. Hans-Jörg Gebhard
Членове на Борда на Директорите
Dr. Wolfgang Heer (Представител), Dr. Thomas Kirchberg, Thomas Kölbl, Johann Marihart
Седалище
Манхайм
Регистрирация
Амтсгерихт Манхайм, номер ХРБ 0042
Единичен регистрационен номер
DE143837220

Авторски права

Съдържанието на Интернет страницатана Südzucker е защитено съгласно международните споразумения за авторски права и търговски марки; за много от марките упоменати в Интернет страниците същестува защита на национално и международно ниво. За ползването и копирането на информация или данни, както и редактиране на тест или част от текста или изображенията се изисква писмено съгласие на Südzucker.
Изключение от това споразумение са пресинформациите (текстове или изображения), които са публикувани по конкретни поводи и с изрично съгласие.

Гаранция и отговорност

Südzucker не поема никаква отговорност за навременността, точността и пълнотата на съдържанието на уебсайтовете им. Същото се отнася и за всички други сайтове, към които един или повече интернет връзки препращат.
Südzucker си запазва правото без предварително известие да променя или допълва информация или данни. Südzucker не носи отговорност за актуалността, точността и пълнотата на информацията, съдържаща се в Интернет пространството.
В сайта www.suedzucker.de се предоставя информация и данни, включително и борсови котировки, които дават на потребителя обща представа, но не се препоръчва или поканва да се купува, продава или по друг начин да се цели търговията.
Всички казусисвързани с Südzucker сайтове се разрешават според немското право, съдебните претенции се разглеждатизключитело от Съда в Манхайм.
За доставки или услуги от или къмSüdzucker, важат общите условия за доставка и плащане, съответно актуалните към момента.

Дизайн и съдържание

unitzwo
ensingersiller gbr
http://www.unitzwo.de
Поддръжка
Enterprise Content Management-System Ant-On!
by Home of the Brave
http://www.ant-on.com
Техническо изпълнение
Home of the Brave
Internet Technology Based Solutions GmbH
http://home.of.the.brave.de

Контакти

За допълнителни въпроси, моля, свържете се с търговския отдел:
България
Аграна Трейдинг ЕООД
София 1113
бул. Шипченски проход 18
Търговски център Галакси, офис 801
тел+3592 925 00 03
факс + 3592 925 00 23