De  |  En  |  Esp  |  Fr  |  It  |  Pl  |  Ro

Данни и информация

Събиране и обработка на личните данни

При посещението Ви на нашата Интернет страница, нашите сървъри автоматично запазват данни в електронен дневник "лог файл". Това включва данни за IP адреса на Вашия достъп, на Интернет страницата, от която ни посещавате, както и датата и продължителността на посещението. Тези данни се използват единствено за статистически цели и в никакъв случай не се предоставятна трети страни.
Така се стремим непрекъснато и гарантираме подобряването на атрактивността, функционалността и съдържанието на нашия уебсайт.

Използване и трансфер на лични данни с цел тяхното използване

Личните данни се събрат и запазват от нас, само ако Вие сте съгласни с ползването им, например когато участвате в проучвания или анкети, когато кандидатствате. Тези данни ще бъдат използвани единствено и само за посочените и описани цели. Допълнително се прави трансфер на личните данни към Държавните институции или власти само съгласно с закона. Нашите служители и партньори трябва да спазват конфиденциалността и Закона за защита на личните данни.

Cookies

В някои области на нашия сайт ние използваме т. нар. "бисквитки". Те са преди всичко по-малки файлове, съдържащи информация за конфигурацията на Интернет браузера.
Имате възможност да настроите своят Интернет браузър, така че да ви информира за поставянето на "бисквитки". Това ще направи тяхната употреба прозрачна за вас.
Ние не събираме лична информация чрез "бисквитките".