De  |  En  |  Esp  |  Fr  |  It  |  Pl  |  Ro

Откъде да купим?

Официален вносител за страната:
Аграна Трейдинг ЕООД
София 1113
бул. Шипченски проход 18
Търговски център “Галакси”, офис 801
тел +3592 925 00 03
факс + 3592 925 00 23
www.agrana.bg
sales@agrana.com
Официални дистрибутори:
БИЙ ГОЛД ЕООД
гр. Велико Търново
Тел: 0895 73 44 74
e-mail: office@lysonbg.com
АПИССЕЛЕКТ ЕООД
гр. Пловдив
Тел: 0878 906 821, 0878 906 822, 0882 944 026
e-mail: office@apisselekt.com
ДЕФО ЕТ
1336 гр. София
Тел: +359 899 72 40 04, +359 897 97 82 42
e-mail: defo_et@abv.bg
АПИ ТРЕЙДИНГ БГ ЕООД
Гр. Велико Търново
Тел: 0887 22 70 22
e-mail: apitradingbg@gmail.com