De  |  En  |  Esp  |  Fr  |  It  |  Pl  |  Ro

Необходимостта от хранене

Пчелите имат нужда да се хранят, защото пчеларят събира меда им, който е естествената им храна. По нашите географски ширини, където зимите често са тежки, пчеларят трябва да им дава заместваща храна. Друга причина за това е, че потокът от нектар може силно да варира в различните региони според сезона, затова храненето е нужно с оглед запазване на размножителните способности и задоволяване на нуждите от храна. Допълнителната храна е нужна и за формирането на нови пчелни колонии и размножаването на пчелите-майки.
Предвид ключовата важност на храната на основата на въглехидрати за задоволяване на нуждите на зрелите пчели, в следващите страници се разглеждат различните видове храни за пчели, достъпни на пазара към момента.