De  |  En  |  Esp  |  Fr  |  It  |  Pl  |  Ro

Съотношението цена-полза при различните храни за пчели

При сравнението на цените и ползите при различните пчелни храни не е достатъчно да се отчете единствено цената на дребно на отделните храни. Реалната цена може да се прецени само на базата на количеството от всяка храна, натрупана в питите и, по този начин, направена достъпна за пчелите като източник на хранителни вещества.
Едно сравнение на Apiinvert със захарозен разтвор показва, че цената на килограм натрупана храна е приблизително една и съща. Това се дължи на по-високото съдържание на твърди вещества в Apiinvert, което означава, че оползотворяването на хранителния сироп е близо с 15% по-високо отколкото при захарозен разтвор 3:2.
Когато цената на Apiinvert се сравни с тази на продукти на базата на преобразувано нишесте, достъпни на пазара, тези продукти отначало изглеждат по-скъпи. Трябва да не се забравя, обаче, че значителен процент от храната на базата на преобразувано нишесте, натрупана в питата, не може да се оползотвори от пчелите.