De  |  En  |  Esp  |  Fr  |  It  |  Pl  |  Ro

Заключения

Достъпните на пазара пчелни храни значително се различават по отношение на суровините и състава си. Пригодността на готовите храни на базата на захароза, както и фактът, че тези храни не вредят на здравето на пчелите, са установени преди десетилетия. Една обща оценка на достъпните на пазара продукти на базата на преобразувано нишесте обаче, е трудно да се направи, поради различния им състав и различното съдържание на пепел и оцветители. Пригодността на подобни храни за употребяването им през зимата изглежда зависи преди всичко от климатичните условия на конкретното място.