De  |  En  |  Esp  |  Fr  |  It  |  Pl  |  Ro

Видове храна за пчели

Готова храна на основата на нишесте

От средата на 90-те години търговски продукти на базата на нишесте също са достъпни на пазара. Те са съставени от различни количества глюкоза и малтоза, както и от малто-олигозахариди и изомалто-олигозахариди, които имат по-високо молекулно тегло. От тези съставки единствено глюкозата се среща в големи количества в различните видове мед. На малтозата може да се пада до 8% от съдържанието. Останалите олигозахариди присъстват само едва забележимо в меда.
По този начин храните на основата на нишесте като цяло по-малко се доближават до естествените за пчелите хранителни вещества. В допълнение към това, някои от продуктите съдържат много пепел и оцветители вследствие на производствения процес. Като цяло може да се каже, че храните на базата на нишесте са по-малко съвместими.