De  |  En  |  Esp  |  Fr  |  It  |  Pl  |  Ro

Видове храна за пчелите

Храна за пчелите – сравнение

Днес пчеларят може да избира от широка гама различни видове храна за пчели. Освен традиционния захарен сироп, подготвен от пчеларя, използват се и готова храна за пчели на основата на захароза и нишесте.
Следващият материал презентира резултатите от научните изследвания с готовата храна на основата на захароза, съответно нишесте.