De  |  En  |  Esp  |  Fr  |  It  |  Pl  |  Ro

Основни изисквания на медоносните пчели

Оцеляването на медоносните пчели до голяма степен зависи от техния кошер, здраве и особено от тяхната храна.
С изключение на Скандинавските държави и части от Източна Европа, пчелите на практика нямат шанс сами да образуват колонии в създадената от човека среда в Европа. Поради тази причина медоносните пчели в Европа се отглеждат почти изцяло от пчелари в изкуствени кошери, от които съществуват много различни видове.
Дадена пчелна колония може да е съставена от до 80000 пчели, които живеят в много ограничено пространство, поради което доброто здраве е от особена важност за продължаване на популацията. При все че прополисът е много ефективно средство за справяне на пчелите с редица патогени, в някои случаи пчеларят все пак трябва да се намеси. Това се отнася особено до случаите на болестите гнилец, ноземоза и вароатоза.
Особената важност на храната за пчелите може да се илюстрира като се вземат предвид етапите в развитието им: по време на превръщането на яйцето в насекомо приемът на протеин е ключов фактор; при зрелите пчели е обратното (търтеите, пчелите-работнички и пчелите-майки) – набавянето на енергия във вид на въглехидрати е от ключово значение.